Ontstaan van het ICF-Lab

In maart 2014 startte Howest, vanuit de opleiding Sociaal werk, een onderzoeksproject genaamd het ICF-Lab. Dit ontstond vanuit de ondervinding dat er niet alleen op internationaal vlak maar ook in Vlaanderen een groeiende interesse was in de ICF. Er wordt voorspeld dat het wereldwijd het universele systeem zal worden om het functioneren en de gezondheidstoestand te beschrijven. In Vlaanderen worden de toepassingsmogelijkheden van de ICF vanuit diverse sectoren en disciplines verkend, zoals het VAPH, de CLB’s, de (ambulante) revalidatiecentra en de VDAB.

Wie reeds vertrouwd is met de ICF, weet dat het een omvangrijk classificatiesysteem is, een middel om op een zeer holistisch wijze naar mensen te kijken. Door die omvangrijkheid biedt het heel wat mogelijkheden voor vele sectoren en organisaties, maar vormt het ook een uitdaging om het aan te passen aan de eigen werking zodat het op een efficiënte manier gebruikt kan worden.

Heel wat organisaties zijn het er over eens dat het geen evidentie is om de ICF te implementeren en te gebruiken. Voldoende kennis is cruciaal om de ICF te kunnen gebruiken. Er is nood aan expertise en aan ondersteuning op maat om de ICF te kunnen hanteren. Omdat het ICF-Lab gelooft in de mogelijkheden van de ICF, wil het hiertoe bijdragen door de ontwikkeling van het expertise-, advies- en trainingscentrum ICF-Lab. Van hieruit willen we het werkveld van de ruimere welzijns- en gezondheidssector en ook toekomstige professionals op maat ondersteunen bij het gebruik van de ICF.

Om dit te kunnen verwezenlijken, werden er al heel wat stappen ondernomen. Deze stappen staan beschreven bij ‘Doelstellingen en realisaties’.