Team

Binnen de opleiding Sociaal werk, van waaruit het ICF-Lab georganiseerd wordt, zijn er drie mensen die het kernteam van het ICF-Lab vormen. Daarnaast is er ook een actieve samenwerking met andere teamleden van Sociaal werk en van de andere sociale opleidingen.

Greetje Desnerck is opleidingscoördinator van de opleiding Sociaal werk. Van opleiding is ze Sociaal werker en Socioloog. In 2007 schreef ze op basis van haar doctoraatstudie in samenwerking met de ambulante revalidatiesector het boek ‘Mensen met een handicap. Modellen tussen theorie en praktijk’. Ze is gecertificeerd ICF-trainer en lid van de vzw ICF-Platform.

Jolien Veys is projectmedewerker van het ICF-Lab. Van opleiding is ze Orthopedagoog. Ze voerde, in samenwerking met het onderzoeksteam, het verkennend onderzoek naar de implementatie en het gebruik van de ICF in de ambulante revalidatiesector. Ze is onderzoeker en lector binnen de opleiding Sociaal werk. Ze is gecertificeerd ICF-Trainer en lid van de vzw ICF-Platform.

Chris Mestdagh is onderzoeker en lector binnen de opleiding Sociaal werk. Hij is Master in het Sociaal werk en voert momenteel onderzoek naar het ontwikkelen van een digitale tool ter preventie van sociaal isolement bij ouderen. Hij is gecertificeerd ICF-Trainer en lid van de vzw ICF-Platform.

Het onderzoeksproject ICF-Lab kreeg de nodige ondersteuning van diverse personen. De rol van wetenschappelijk peter/meter werd bij dit onderzoeksproject vervuld door volgende personen: Huib Ten Napel, Hoofd van het Nederlands Collaborating Centre, en Pauline Boeckxstaens  en Prof. Jan De Maesseneer, van Universiteit Gent Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg

De valorisatiepeter van dit project is Jan Scheiris: Bestuurder van SIG, directeur van CAR Oostakker, voorzitter van het Vlaams Forum Diagnostiek en stichtend lid van de vzw ICF-Platform.

Hiernaast was er ook een gebruikersgroep die bestond uit personen van het werkveld en medewerkers van Howest van andere sociale opleidingen. Aangezien het ICF-Lab zich gedurende het eerste jaar focuste op de sector van de ambulante revalidatie, waren de leden van de gebruikersgroep allen tewerkgesteld in deze sector. Op de bijeenkomsten met de gebruikersgroep werden de vorderingen steeds besproken en was er aandacht voor een actieve inbreng. De stem van het werkveld is erg belangrijk voor het ICF-Lab.