Voor wie?

Het ICF-Lab wil zich tot verschillende sectoren, organisaties, onderwijsinstellingen en disciplines richten. We richten ons zowel tot organisaties die nog geen kennis hebben van de ICF, organisaties die startend zijn met de implementatie als tot organisaties die de ICF reeds integreren in hun werking.

Het ICF-Lab richt zich o.a. tot volgende centra en organisaties:

  • (Ambulante) revalidatiecentra
  • CLB’s
  • Voorzieningen erkend door het VAPH
  • Hoger onderwijs en nascholing