Werkveld

Doelstelling

Het ICF-Lab wil het werkveld op maat ondersteunen bij het implementeren en hanteren van de ICF.

Het ICF-Lab wil de samenwerking tussen sectoren en organisaties bevorderen door een schakel te vormen op vlak van het delen van kennis en expertise van de ICF.

Realisaties

Het ondersteunen van het werkveld bij de implementatie en het gebruik van de ICF is een centrale taak van het ICF-Lab. Het precieze aanbod is terug te vinden onder ‘Aanbod’.

Om de aanpak van het begeleiden van een coachingstraject vorm te geven, werd er een coachtingstraject ter proef gedaan in een CAR. De methodiek werd aan de hand hiervan vorm gegeven. Net zoals concreet staat omschreven in de ‘visie op de aanpak’ plaatsen we vanuit het ICF-Lab het beslissingsrecht, de actieve betrokkenheid, de expertise en de beleving van de medewerkers van de organisatie hierbij centraal.

Omdat het ICF-Lab van mening is dat de aanwezige expertise maximaal moet benut worden en samenwerking hierbij belangrijk is, bouwt het ICF-Lab een nationaal en internationaal netwerk op. Zo willen we op een actieve manier samenwerken met dit netwerk om de aanwezige expertise maximaal te kunnen inzetten. Vandaar is er een actieve samenwerking met het ICF-Platform.