Onderwijs

Doelstelling

Het ICF-Lab wil toekomstige professionals vertrouwd maken met de ICF via onderwijs gerelateerde activiteiten.

Realisaties

Net zoals in andere hogescholen, maakt de ICF binnen enkele opleidingen van Howest deel uit van het curriculum. Aangezien de ICF een opkomend kader is dat meer en meer wordt toegepast in de ruimere welzijns- en gezondheidszorg, is het van belang dat toekomstige professionals vertrouwd raken met het kader.

Vanuit het ICF-Lab werd er in kaart gebracht welke plaats de ICF innam in de verschillende opleidingen en wat de noden en vragen hiertoe waren. Met enkele opleidingen wordt bekeken op welke manier de ICF nog meer kan geïntegreerd worden in de opleiding.

Omdat we het belangrijk vinden dat de ICF op een kwalitatieve, correcte manier wordt aangeleerd waarbij er o.a. voldoende aandacht uitgaat naar de gedachtegang die onlosmakelijk met de ICF verbonden is, werden drie medewerkers van het ICF-Lab opgeleid tot gecertificeerde ICF-trainers, een opleiding die georganiseerd wordt door het Nederlands WHO Collaborating Centre. De projectmedewerker geeft les over de ICF in verschillende opleidingen binnen Howest. Via deze weg worden ook de betrokken lectoren geïntroduceerd in de ICF. Ondertussen verwierven ook lectoren van twee andere opleidingen het certificaat van ICF-trainer.

In maart 2015 werd voor de eerste maal het project ‘Multiprofessioneel samenwerken’ georganiseerd. Dit is een project waarbij studenten uit verschillende opleidingen een multiprofessioneel team vormen en het functioneren van een cliënt aan de hand van de ICF in kaart brengen. De studenten leren de ICF gebruiken en ondervinden hoe de ICF een meerwaarde kan betekenen voor een interdisciplinaire samenwerking. Bij dit project worden heel wat organisaties betrokken die op deze manier ook ter introductie kunnen ondervinden wat de ICF kan betekenen voor hun organisatie.

Heb je als organisatie interesse om hieraan deel te nemen en wens je hier meer informatie over? Neem dan contact op met het ICF-Lab via info@icf-lab.be.